Síntesi análisi obra de Byung-Chul Han (Claudio Alvarez Teran)

Síntesi análisi obra de Byung-Chul Han (Claudio Alvarez Teran)

M’agrada molt com Claudio Alvarez Teran fa la síntesi i l’anàlisi de l’obra d’aquest pensador. Han és un filòsof que segueixo de prop, ja que considero que certs plantejaments generals de la meva obra poètica coincideixen, modestament, amb una part de la seva filosofia. La poesia em permet, però, sentir i patir l’existència des de l’ésser humà, expressar des de baix, el que Han analitza de forma teòrica....
Judith Butler – El gènere performatiu

Judith Butler – El gènere performatiu

Judith Butler (Cleveland (Ohio), 24 de febrer del 1956) és professora del Departament de retòrica i literatura comparada de la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Butler és una destacada pensadora feminista i lesbiana. Una de les contribucions més destacades és la seva teoria sobre la performativitat del sexe i la sexualitat. Conegut és que el constructivisme ens parla de la construcció del gènere, o del que és el mateix, que els rols de gènere són fets socials i no rols naturals. Però Butler sobrepassa el gènere i afirma que el sexe i la sexualitat, lluny de ser quelcom natural, són, com el gènere, quelcom construït. Butler arriba a aquesta conclusió basant-se en les teories de Freud i Lacan. D’aquest últim, treu el concepte d’aquelles posicions sexuals que suposen un trauma ocupar-les. Davant la por a ocupar alguna d’aquestes, l’individu es col·loca en una heterosexualitat fal·locèntrica, és a dir, una heterosexualitat regida per la normativa de l’imperialisme heterosexual masculí en què assumir la sexualitat heterosexual implica assumir un sexe determinat. A més de Freud i Lacan, Butler té influències de Foucault i Derrida. De Foucault, extreu el concepte de poder sense subjecte i que es concreta en el poder que té el discurs o el llenguatge per a crear. Però aquest discurs és un discurs sense subjecte, en què l’individu no té paraules pròpies, sinó que és el discurs mateix el que vehicula els valors i les normes; en aquest cas, de l’imperialisme heterosexual. D’en Derrida, assumeix el concepte de desconstrucció que ella expressa com a resignificació del discurs, és a dir, el fet de resignificar les paraules. Un exemple d’aquesta...
Nuccio Ordine – En defensa de lo inútil

Nuccio Ordine – En defensa de lo inútil

“El oxímoron evocado por el título La utilidad de lo inútil merece una aclaración. La paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos y, más en general, todos los saberes que no producen beneficios. En una acepción muy distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. […] Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, sólo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espiritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad.” NUCCIO ORDINE Editorial...
Montse Barderi – Entre la xifra i el vers (poesia Manel Queralt)

Montse Barderi – Entre la xifra i el vers (poesia Manel Queralt)

Manel Queralt, entre la xifra i el vers – Montse Barderi. “La seva és una poesia que dialoga amb el seu temps i descriu l’ésser humà contemporani amb tota la seva cruesa i misèries. Són poemes narratius, poemes amb un sol tema i una sola història que ocupen tot el llibre, escrits en decasíl·labs, amb silencis representats en forma de punts suspensius, amb parèntesis que inclouen altres veus i amb un vocabulari clar, amb un llenguatge directe, però amb imatges molt intenses i profundes.” Crítica del llibre de poesia Brosta, verd sobre verd....